Spoločnosť

Now Foods
je najväčší americký líder vo vývoji, spracovaní a výrobe doplnkov výživy na trhu s prírodnými produktami. Naše produkty sa predávajú vo viac ako 100 krajinách sveta. Viac ako 70 rokov spoločnosť dodáva vitamíny, minerály, rastlinné a špeciálne doplnky zákazníkom, s dôverou v zdravie ich rodín.

Kvalita
Aby sme zabezpečili kvalitu našich produktov, pestovanie prebieha na organickej prírodnej báze. Zber, spracovanie a extrakcia liečivých výťažkov prebieha pod stálym dohľadom a reguláciou. V každom kroku spracovania chránime a zachovávame kvalitu extraktov najnovšími kontrolnými testovacímy metódami, aby sa neznižovala čistota a účinnosť  liečivých zložiek. S tým sú spojené aj vedľajšie činnosti, ako je opeľovanie našich rastlín našim vlastným včelstvom,  udržiavaným v zdraví a čistote a fytofarmakologický výskum a naše metódy sú úplne v súlade so záväznými normami kvality.

Výskum a vývoj
Jednou z mnohých vecí ktoré stavia Now Foods nad iné spoločnosti v našom priemysle, je aj rozsah znalostí a vedomostí, ktoré predstavujú naši vedeckí experti spolupracujúci s nami. Špecialisti na kontrolu kvality z celého sveta, vybraní vďaka ich unikátnym znalostiam z ich domáceho prostredia, sú uznávanými odborníkmi v ich oblasti. Máme viac ako 60 vedcov pracujúcich na svojich úlohách v našich rôznych odvetviach. Aby sme mali tie najnovšie a najaktuálnejšie informácie, metódy a postupy spracovania, spolupracujeme so svetovými univerzitami a laboratóriami.