Obchodné podmienky

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Kupujúci (zákazník) potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

2) OBJEDNÁVANIE TOVARU
Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Predávajúci sa zaväzuje dodať len bezchybný a kvalitný tovar spĺňajúci všetky normy a zákonné predpisy platné v SR. Kupujúci sa zaväzuje uviesť v registrácii pravdivé a presné údaje a adresu, tiež správny e-mail a telefónne číslo. Kupujúci sa ďalej zaväzuje objednaný tovar prevziať a vyplatiť. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky finančné škody (t.j. náklady spojené s prípravou a zaslaním tovaru) spôsobené neprevzatím tovaru prípadne spôsobené nesprávne alebo zavádzajúco vyplnenými osobnými údajmi. Predávajúci si v prípade takejto škody vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho sumu 3,50 €. V prípade neuhradenia tejto sumy si vyhradzuje právo zverejnenia mena, priezviska a internetovej IP adresy kupujúceho na našich stránkach európskej databázy nespoľahlivých internetových zákazníkov.

3) DODACIA LEHOTA A CENA DORUČENIA
Ak je všetok tovar na objednávke kupujúceho skladom, predávajúci zašle kupujúcemu tovar v najbližší pracovný deň. Tovar je zasielaný Slovenskou poštou na dobierku. Za tovar platí kupujúci až pri preberaní zásielky. Cena za zaslanie Slovenskou poštou + balné je 3,50 €.

4) VÝMENA TOVARU
Objednaný tovar nie je možné vymeniť za iný tovar. Za prípadnú stratu poštou nenesie predávajúci zodpovednosť.

5) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA
Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné výrobné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť predávajúcemu a má právo na špeciálnu reklamáciu, kde mu môžu byť preplatené všetky vzniknuté poštovné náklady.

6) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predávajúci sa zaväzuje, že bude chrániť osobné údaje kupujúceho, ktoré boli nutné k vyplneniu a realizácii objednávky. Osobné údaje predávajúceho nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe, ani inak zneužité v zmysle zákona č. 428/2002 v znení neskorších predpisov. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti ochrany osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. Zákony a predpisy: Zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, Zákon č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.