Ocenenia a úspechy

Kvalita » Ocenenia a úspechy

Vyznamenania, ktoré sme v predchádzajúcich rokoch získali, nám neustále pripomínajú, že plníme náš cieľ pomáhať ľuďom viesť zdravší život. Zostávame však skromní a vďační všetkým tým , ktorí si našli čas naše úsilie ohodnotiť.

E-Star Award for Export Achievement
(Ocenenie E-Star za úspech v exporte)

United States Department of Commerce
(Ministerstvo obchodu USA)

Best Full Line of Supplements
(Najlepšia kompletná línia výživových doplnkov)
Best Sports Nutrition Line: (Najlepšia športová výživová línia:) NOW® Sports

Whole Foods Magazine (Časopis Whole Foods)
Chicago’s 101 Best & Brightest Companies
(101 najlepších a najvýnimočnejších spoločností v Chicagu)

National Association for Business Resources
(Národná asociácia pre obchodné zdroje)

2010 Vity Awards (Ceny Vity 2010)
Šesť prvých cien

Vitamin Retailer Magazine
(Časopis Vitamin Retailer)